Letné campy 2019 - HKL Bratislava - Hokejový klub Bratislava

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Hokej mládež

Letné hokejové campy 2019

Termíny konania:


Prípravka/Predprípravka: 12.8. - 17.8.2019

(ročník 2010, 2011, 2012)
Všeobecný hokejový camp zameraný na rozvoj herných činností jednotlivca.


Kadeti: 19.8. - 24.8.2019

(ročník 2004, 2005, 2006)

Prípravný camp pre hráčov ktorí sa uchádzajú o miesto v teame Kadetov v sezóne 2019/2020


Pozor! Počet hráčov je obmedzený na 24 korčuliarov + brankári.
Tréningový obsah a zameranie campov.


Tréningový camp Predprípravka / Prípravka je zameraný predovšetkým na nácvik a zdokonaľovanie techniky korčulovania, vedenia puku, prihrávky, streľby a na jednoduché útočné a obranné činnosti jednotlivca.


Tréningový program Kadeti je zameraný na kondičnú prípravu, rozvíjanie a zdokonaľovanie útočných a obranných činností jednotlivca, osvojovanie herných kombinácií a základy hernej súčinnosti v útočných a obranných činnostiach hráčov. Súčasťou tréningového programu je praktická aj teoretická časť.


Hlavnou zásadou pri vedení tréningu je názornosť a individuálny prístup, ktorý je zabezpečený dostatočným počtom kvalifikovaných trénerov.

Efektívnosť tréningovej metodiky, ktorá je zameraná na opakovanie a zdokonaľovanie pohybovo - koordinačných schopností mladých hokejistov, je overená dlhoročnými skúsenosťami a bohatou praxou.


Tréning na ľade 2x 60min
- je organizovaný skupinovou formou tak, že deti sú rozdelené do skupín podľa veku, fyzickej zdatnosti a pohybovej vyspelosti. Každá skupina má svojho trénera. Pri vedení tréningu kladieme dôraz predovšetkým na individuálny prístup a názornosť. Náplň, náročnosť, forma a organizácia tréningu je prispôsobená vekovej kategórii.

Všeobecná príprava 90min  - tréning na "suchu" je zameraný podľa vekovej kategórie predovšetkým na loptové hry, obratnosť, základy gymnastiky, posilňovanie a všeobecnú telesnú prípravu. Tréningy sú realizované v telocvični, ktorá je v blízkosti zimného štadiónu, alebo na ihrisku v objeme 90 min. Náplň, náročnosť, forma a organizácia tréningu je prispôsobená vekovej kategórii.


Stravovanie - Stravovanie je zabezpečené  v reštaurácii v blízkosti zimného štadióna. Pre deti je pripravená kvalitná vyvážená strava a celodenný pitný režim. V stravnej jednotke je zahrnutá desiata, obed a olovrant. Sladkosti a ovocie sú zahrnuté v stravnej jednotke.

Cena

Jednotná cena pre všetky kategórie: 195,- EUR

Brankári: 100,- EUR
V cene hokejového campu sú zahrnuté: tréningy na ľade a na suchu, kvalitná strava (desiata, obed, olovrant),
pitný režim a opatrovateľský dohľad počas celého campu. Úrazové poistenie nie je zahrnuté v cene!

 
10. 3. 2019
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky