Online prihláška HKL - HKL Bratislava - Hokejový klub Bratislava

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prihlášky
On-line prihláška HKL Bratislava

Uvedený formulár slúži na prihlásenie vášho dieťaťa do hokejového klubu HKL Bratislava. Po odoslaní prihlášky vám bude doručený potvrdzujúci e-mail na adresu, ktorú ste zadali vo formulári. Pred prvým tréningov kontaktujte hlavného trénera ohľadne organizačných pokynov.

PRIHLÁŠKA
do hokejového klubu HKL Bratislava
Hokejový klub Bratislava o.z.Platby členského príspevku môžete uhradiť v hotovosti, poštovou poukážkou alebo na bankový účet: Slovenská sporiteľňa a.s., IBAN číslo: SK3209000000005072933654 . Ako variabilný symbol uveďte mesiac za ktorý platíte a do poznámky meno dieťaťa.
Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do 10 dňa v mesiaci.

Ochrana osobných údajov.
Osobné údaje, ktoré uvediete v prihláške slúžia výhradne pre evidenciu HKL Bratislava a nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám.

 
26. 9. 2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky