Podpora detí Mission Life - HKL Bratislava - Hokejový klub Bratislava

Prejsť na obsah

PRIPOJTE SA K NÁM A SPOLOČNE POMÔŽEME!!!

„Hodnota človeka nie je v tom, čo spraví pre seba, ale pre iných.“
Albert Einstein

Vážení rodičia športovcov, milí športovci, všetci fanúšikovia športu, súkromné občianske združenie Mission Life sa spolu s Hokejovým klubom Lamač dohodli na spolupráci v oblasti finančnej pomoci pre nových, začínajúcich športovcov, deti z rodín, ktorých rodičia si to nemôžu z finančných dôvodov dovoliť.

(výber a kontrolu rodín bude vykonávať klub tak, aby bol systém spravodlivý)

Momentálne je pomoc poskytovaná zo zdrojov Mission Life a pár detí je už na ľade tu v Lamači!!!

Aj Vy sa ku nám môžete pripojiť!

Chceli by sme osloviť vás rodičov, ktorí môžete akoukoľvek pravidelnou alebo nepravidelnou čiastkou prispieť na konto občianskeho združenia Mission Life (www.missionlife.sk), (s poznámkou „HKL“) a spolu pomôžeme ďalším deťom. Podstata šírenia myšlienky Mission Life je určená nielen pre tých, ktorí dávajú a tým aj pomáhajú, ale posolstvo pomoci chceme šíriť aj medzi tými, ktorí pomoc dostávajú - obdarovaní - prijímatelia - rodičia týchto detí.

Milí rodičia, ak sa vám počas obdobia prijímania nadačnej pomoci (mesačné poplatky, ktoré hradíme) podarí akákoľvek čiastka odložiť a pridať k splácaniu čiastky za tréningy svojich detí, ozvite sa nám, presne táto čiastka bude z občianskeho združenia presunutá (ako dar od vás) na podporu ďalšieho dieťaťa, ktoré si to nemôže dovoliť a rado by tiež športovalo!


Týmto veľkorysým činom sa i vďaka vám skupina obdarovaných a malých športovcov rozšíri a reťazovou reakciou si otvoríme srdcia!

Aj vďaka Vám bude o jeden úsmev na tvári viac!!!
S úctou a zároveň radosťou Mária Bednaříková, zástupca OZ Mission Life

Kontakt

OZ Mission Life
Zelená ul.2, 81101 Bratislava
www.missionlife.sk
m.bednarikova@missionlife.sk

Bankový kontakt

Číslo účtu: 2622076180/110
Tatra banka
IBAN: SK9711000000002622076180
IČO: 30 792 541 DIČ: 2021869080

3. 2. 2020
Návrat na obsah