Online prihláška HKL - HKL Bratislava - Hokejový klub Bratislava

Prejsť na obsah
On-line prihláška HKL Bratislava

Uvedený formulár slúži na prihlásenie vášho dieťaťa do hokejového klubu HKL Bratislava. Po odoslaní prihlášky vám bude doručený potvrdzujúci e-mail na adresu, ktorú ste zadali vo formulári. Pred prvým tréningov kontaktujte hlavného trénera ohľadne organizačných pokynov.

PRIHLÁŠKA Predprípravka / Prípravka

do hokejového klubu HKL Bratislava
Hokejový klub Bratislava o.z.


Platby členského príspevku môžete uhradiť v hotovosti, alebo na bankový účet: Slovenská sporiteľňa a.s., IBAN číslo: SK3209000000005072933654 .
Pri platbe na bankový účet ako variabilný symbol uveďte mesiac za ktorý platíte a do poznámky uveďte meno dieťaťa.
Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do 10 dňa v mesiaci.

Ochrana osobných údajov.
Osobné údaje, ktoré uvediete v prihláške slúžia výhradne pre evidenciu HKL Bratislava a nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám.

3. 2. 2020
Návrat na obsah