Predprípravka 0-1-2 - HKL Bratislava - Hokejový klub Bratislava

Prejsť na obsah

Predprípravka kategória 0-1-2T (HPP)


V kategórii predprípravka
sa venujeme predovšetkým športovej príprave detí vo veku od 5 do 8 rokov. Tréningový program je tvorený špeciálnou prípravou na ľade v rozsahu 2h (predprípravka). Tréningový proces je vhodný tak pre začiatočníkov, ako aj pre deti ktoré sa venujú hokeju a majú záujem o zdokonaľovanie v individuálnych činnostiach. V tomto veku sa odporúča aby sa deti venovali rôznym športom. Neskôr si potom môžu vybrať, ktorý šport ich baví najviac.

Obsahom tréningu na ľade je osvojenie techniky korčuľovania, stability na korčuliach, obratnosť, samostatné ovládanie korčulovania do predu a vzad, jazda s hokejkou, vedenie puku, prihrávky, streľba a podobne. Pri tejto vekovej kategórii kladieme dôraz na názornosť a vedenie tréningu hravou formou. Deti sú rozdelené do skupín podľa veku, pohybovej zdatnosti a taktiež schopnosti začleniť sa do tréningového procesu. Každá skupina má svojho trénera a počet detí v skupine je obvykle 10-12.

Rozpis tréningov
Poplatky
Bankové spojenie
Číslo účtu: SK3209000000005072933654 / SLSP a.s.
9. 11. 2022
All rights reserved. Copyright HKL Bratislava 2020/2021. Aktualizované
Návrat na obsah