Prípravka 3-4T - HKL Bratislava - Hokejový klub Bratislava

Prejsť na obsah

Prípravka - kategória 3-4T


V kategórii prípravka
sa venujeme predovšetkým príprave detí vo veku od 8 do 10 rokov. Tréningový program je tvorený špeciálnou prípravou na ľade v rozsahu 3h týždenne a 1h tréning v telocvični. Tréningový proces je vhodný pre deti ktoré sa venujú hokeju a majú záujem o zdokonaľovanie sa v individuálnych činnostiach. Počas sezóny sa naša prípravka zúčastňuje zápasov SZĽH a rôznych turnajov.

Obsahom a cieľom tréningu na ľade je osvojenie a zdokonaľovanie techniky korčuľovania, stability na korčuliach, obratnosťi, samostatné ovládanie korčulovania do predu a vzad, prekladanie dopredu a doazdu, jazda s hokejkou, vedenie puku, prihrávky, kľučky, streľba a podobne. Deti v tejto kategórii získavajú prvé zápasové skúsenosti v súťažiach pre minihokej. Pri tejto vekovej kategórii kladieme dôraz na názornosť a vedenie tréningu hravou formou. Intenzívne sa venujeme aj tréningu brankárov. Na suchých tréningoch kladieme dôraz na rozvoj všeobecných pohybových schopností detí, z dôrazom na obratnosť, orientáciu, koordináciu, gymnastiku a kolektívne hry.  Dôraz kladieme aj na výchovu k správnej životospráve a vnímaniu športu v duchu fair-play. Deti sú rozdelené do skupín podľa veku, pohybovej zdatnosti a taktiež schopnosti začleniť sa do tréningového procesu. Každá skupina má svojho trénera a počet detí v skupine je obvykle 10.

Prihláška na stiahnujtie PDF
Online prihláška

Rozpis tréningov Prípravka 3-4T

Tréning:

Podľa rozpisu

Poplatky

Členský príspevok
Mesačný členský príspevok: 75,- EUR
Štartovné na zápasy
Ligové zápasy 0,-EUR

Turnaje podľa rozpočtu
Bankové spojenie
Číslo účtu: SLSP a.s.
IBAN: SK3209000000005072933654

3. 2. 2020
Návrat na obsah